Açık kaynak, bir bilgisayar yazılımının makine diline dönüştürülüp kullanımından önceki, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani okunabilir hâlde kamuyla paylaşılıyor olmasına verilen isimdir.

Peki biz bu açık kaynak ortamında ne yapacağız?

Kendimizi geliştirmek için her türlü platform desteğini sunacağız.

Aslında bir ticaret sırrı olarak da görülebilecek bir kaynak kodun ücretsiz, kirasız paylaşılmasına sebep şunlar olabilir:

  1. Ürün sahibinin ürünün tasarımı ve uygulama detayları için erişimi ve ücretsiz yeniden dağıtımı teşvik eden bir felsefe ya da pragmatik yöntem bilimi olarak açık kaynak akım inanırı ve taraftarı olması
  2. Ürün sahibinin pazardaki benzer ürünlerin lisans ücretlerini gereksiz / fahiş bulması,
  3. Ürünün bir sahibi olmayabilir; hibe edilmiş, gönüllülerce ortak yaratılmış olabilir, yani zaten kimsenin sırrı olmadığından, saklamaya gerek olmaması
  4. Yazılım ürününün kullanımının yaygınlaşmasının sağlayacağı umudu,
  5. Ürün üzerinden birbirlerine, kaynağı açık eden(ler)in uğraşmak istemediği hizmetleri sunan bir topluluk oluşturmaya fırsat verebileceği umudu,
  6. Yazılım ürününün kitle kaynak yöntemiyle bedavaya denenip hatalarının bulunup temizlenmesinin sağlanacağı umudu,
  7. Ürün sahibinin aklına gelmemiş, ama pazarda ihtiyaç olan uygulama alanlarının, başkaları tarafından geliştirilerek ortaya çıkabileceği umudu,
  8. Ürün sahibinin topluma özverili hizmet verdiği fikrini, dolayısıyla toplum içinde itibarını arttıracağı umudu
  9. Yazılım ürününün daha gelişmiş (kaynağı açık olmayan fazladan işlevler içeren) bir çeşidinin daha kolay satılması için alışık kullanıcılar pazarı oluşturma umudu
  10. Ürünün kârlı bir şekilde pazarlanabilmesine engel olan rakip yazılımların müşterilerini kaparak onların rekabetini kırma umudu

Açık kaynak kodlu programın kullanımı genelde ücretsizdir ve düzenlenmesini herkes için açık tutar. Açık kaynaklı yazılımlar içinde özgür bir yazılım lisansı ile lisanslanmış olan yazılımlar, özgür yazılım sınıfına girerler. Tüm özgür yazılımlar, aynı zamanda açık kaynaklı yazılımlardır. Ancak her açık kaynak yazılım, özgür yazılım olmayabilir.

Açık kaynak modeli, geliştirmenin daha merkezli olan modellerine karşın üretimde eş zamanlı, farklı gündemleri ve yaklaşımları içerir. Geliştirmenin daha merkezli olan modelleri öncelikle kâr amacı güden yazılım şirketleri tarafından kullanılır. Açık kaynak kodlu yazılımların gelişim yöntemi ve aynı zamanda ana ilkesi eş uygulamalardan takasın ve son ürün, ana malzeme, projeler ve dokümanlarının iş birliğinin herkese açık ve ücretsiz olmasıdır.

Bu model yazılım dışı konularda da kullanılmaktadır. Açık kaynak uygun teknoloji ve Açık kaynak ilaç keşfi.

Benzer yaklaşımlar yazılım kavramından önce de vardı. Örneğin otomobil üretiminin ilk yıllarında, elinde iki devirli benzin motoru patentini tutan George B. Selden.araba üretimine kalkışanlara zorluklar çıkartabiliyordu. Henry Ford‘un mahkemede kazanmasıyla berteraf edildi ve yeni kurulan Motorlu araç üreticiler birliği (Motor Vehicle Manufacturers Association) birçok yönlü paylaşım antlaşması ile üyeleri arasında yeni icatların ücretsiz paylaşımını sağladı. ABD nin ikinci dünya savaşına girdiği güne kadar Ford’un 92, diğerlerinin 515 patenti bütün üyeler tarafından ücretsiz, mahkemesiz paylaşılıyordu.

IBM‘in ilk zamanlarında kurulan bir kullanıcı örgütü SHARE teknik bilgiler ve yazılım paylaşmaya başladı. IBM bu gruba işletme sisteminin kaynak kodunu bağışladı

İnternet’in ilk günlerinde ARPANET açık RFC (Request for Comments), UUCPUsenetIRC, ve Gopher sayesinde yazılım paylaşımı arttı. BSD ve Linux bunun devamı oldu.